Basisinformatie

De zorgvraag in de huisartsen- en eerstelijnszorg neemt toe, zowel in aantallen als in zwaarte. Dit betekent dat er meer afstemming wordt gevraagd in de zorg en er een toenemende behoefte is aan een integraal en samenhangend pakket aan zorg- en hulpverlening voor (kwetsbare) patiëntgroepen. Verbetering van samenwerking binnen de eerste lijn, tussen de eerste en tweede lijn en met het sociale domein is daarbij cruciaal. Daarnaast hebben patiënten steeds meer oog voor hun eigen gezondheid en willen hierover ook de regie houden. Het wordt dus belangrijker om de persoonsgerichte zorg goed in te richten. Echter, het IT landschap van de eerstelijnszorg is op dit moment verouderd, versnipperd en er is weinig innovatie. De patiënt staat niet centraal en de integraliteit is ver te zoeken.

HealthConnected is het antwoord hierop: een ICT platform waar eerstelijns zorgverleners op kunnen aansluiten. Het is een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) met alle functionaliteiten, zoals verslaglegging, medicatie en het veilig kunnen communiceren met patiënten en met zorgverleners onderling. Het is gebruikersvriendelijk, flexibel en duurzaam door de modulaire opbouw en voldoet aan de actuele wetgeving.

Wat HealthConnected bijzonder maakt, is dat de patiënt te allen tijde centraal staat. HealthConnected biedt namelijk één digitaal platform waar meerdere disciplines in kunnen werken met een gedeeld dossier, waar de patiënt maar één keer is ingevoerd en maar vanuit één punt hoeft te worden onderhouden. Zorgverleners hebben enkel toegang tot delen van het dossier waartoe ze krachtens hun functie (rol) recht op hebben. Waar data louter wordt gedeeld tussen die disciplines die het voor het kunnen uitvoeren van hun taak ook nodig hebben. 

Kortom: de combinatie van functionaliteiten, de integraliteit en de centrale functie van één patiëntdossier maakt HealthConnected uniek.

 • Flexibel en duurzaam

  HealthConnected is modulair opgebouwd en dat biedt grote voordelen voor zorgverleners. In de praktijk moeten zorgprocessen vaak aangepast worden aan de reeds bestaande ICT omgeving. Het uitgangspunt van HealthConnected is dat zorgverleners het ideale zorgproces schetsen en dat modulaire bouw ervoor zorgt dat dit proces ondersteunt wordt. HealthConnected wordt dus op maat naar eigen wens ingericht per klant. Door deze wijze van modelleren en programmeren in plaats van alleen programmeren is het mogelijk om, desnoods dagelijks, het zorgproces te wijzigen naar de veranderde wens van de klant.  

  Uiteraard is het mogelijk dat nog niet alle gewenste functionaliteit voor handen is. Op dat moment wordt een offerte uitgebracht voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit en wanneer deze functionaliteit voor meerdere klanten inzetbaar is worden daar op maat afspraken over gemaakt. Dit geldt ook voor verschillende soorten koppelingen met andere partijen, voor zover deze nog niet gereed zijn.

 • Altijd bereikbaar

  HealthConnected kan worden gebruikt op computers, tablets en smartphones en biedt daarmee 24/7 toegang. De toegang voor zorgverleners die geen gebruik maken van een veilig netwerk is geregeld via een applicatie van Microsoft. De zorgverlener wordt na het inloggen (eerste factor) gebeld op een vooraf doorgegeven telefoonnummer en drukt op #. Dat is de tweede benodigde factor. Deze veiligheidsmaatregelen zijn noodzakelijk omdat HealthConnected een medisch dossier is.    

 • Ontworpen voor gedeelde zorg

  HealthConnected helpt zorgverleners om samen te werken, informatie te delen en zorg te bieden aan patiënten in het hele zorglandschap. Het idee is ontstaan vanuit de huisartsenzorg waar het aantal (deel)applicaties sterk is toegenomen de laatste jaren. Het is voor elke zorgverlener vervelend om in meerdere systemen te werken en daarom heeft HealthConnected een visie bedacht die er voor zorgt dat zorgverleners nog maar in één systeem hoeven te werken. Wanneer de regionale huisartsenorganisatie/zorggroep kiest voor het HealthConnected platform dan is het mogelijk als zorgverlener om ook jouw patiënten die niet deelnemen aan de keten in HealthConnected te registreren. Hierdoor kan je als zorgverlener deelnemen aan de ketenzorg zonder de nadelen van twee of meer systemen.

 • Gebruiksgemak en -vriendelijkheid

  Gebruikersgemak: HealthConnected is via een "single sign on" benaderbaar vanuit elk huisartseninformatiesysteem (HIS). Daarnaast biedt HealthConnected verschillende koppelingen met andere aanbieders, waardoor de gebruiker binnen één platform bij meerdere applicaties kan en hierdoor zoveel mogelijk vanuit één applicatie kan werken. 

  Gebruikersvriendelijkheid: Software moet intuïtief zijn en je moet kunnen vinden wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt. HealthConnected bouwt oplossingen die complexiteit, die andere systemen lijken te bevatten, uit de weg gaat. De interface van HealthConnected is eenvoudig en vrij van irrelevante informatie. HealthConnected gebruikt een speciaal ontworpen interface om ervoor te zorgen dat alles een doel heeft en relevant is voor de zorgverlener in kwestie. Een uitstekende klantervaring vormt de kern van alles wat we zeggen en doen.

 • Aandacht voor verbetering

  Als  ICT bedrijf proberen wij altijd ons platform te verbeteren door naar gebruikers te luisteren en de concurrentie voor te blijven om de beste ervaring op de markt te leveren. De meerderheid van de aandelen van HealthConnected is belegd bij regionale eerstelijns zorg organisaties die verbetering van de ICT in de eerste lijn als focus hebben. Vanuit deze aandeelhouders zijn er gebruikersgroepen van pedicures, podotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, wijkverpleegkundigen, huisartsen, POH's GGZ, POH's somatiek en assistentes. Met deze gebruikersgroepen optimaliseren wij het HealthConnected platform wekelijks. Iedere week vinden er kleine en grotere updates/verbeteringen plaats op basis van deze gebruikerservaringen.