Functionaliteiten

Begin 2017 is gestart met de ontwikkeling van HealthConnected, een eerstelijnsplatform dat verschillende ICT-systemen vervangt of koppelt die in de huisartsen- en eerstelijnszorg gebruikt worden. Daarbij dient het platform de mogelijkheden voor communicatie en informatie-uitwisseling te verbeteren en het inzicht in de kwaliteit van zorg te vergroten. Cruciaal uitgangspunt is dat zorgverleners niet in meerdere EPD systemen hoeven te werken en dat het centrale patiëntdossier leidend is bij de bouw. Er is gekozen om, naast patiëntperspectief, vanuit huisartsperspectief te ontwikkelen. Dit omdat het huisartsenperspectief het dichtst bij het patiëntperspectief ligt. Volgens de patiëntfederatie wordt het dossier van de huisarts gezien als het belangrijkste dossier en zou het de basis moeten zijn voor een Persoonlijk Gezondheids Omgeving (PGO). Nieuwe wetgeving per 1 januari 2020 stelt dat de patiënt toegang tot grote delen van dossiers moet hebben.

 

 • Modulaire opbouw

  HealthConnected is gebouwd als het regionale elektronisch patiëntendossier (EPD) voor de eerstelijns zorg. Dat kan alleen wanneer het dossier van de patiënt centraal staat. Oftewel, de rechten en rollen bepalen wat een zorgverlener mag zien van het dossier. Dat maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld een huisarts, een psycholoog en een pedicure werken in één en hetzelfde dossier. Maar door de modulaire opbouw ervaart elke zorgverlener toch zijn of haar eigen dossier. Dus een psycholoog werkt met de DSM-5, een huisarts met episodes en meetwaarden en een pedicure zonder dit soort standaarden, maar bijvoorbeeld met regionale standaarden. Er is landelijk vastgesteld door VZVZ wie welke meetwaarden, episodes en medicatie mag inzien. Dit is doorgevoerd in HealthConnected. En wanneer deze rechten landelijk worden aangepast dan worden deze ook aangepast in HealthConnected. Op deze wijze kan HealthConnected dus dienen als EPD voor alle zorgverleners in de eerste lijn.

 • Externe communicatie

  HealthConnected ondersteunt alle gebruikelijke manieren van externe communicatie binnen de zorg, zoals Edifact en het op Edifact gebaseerde OZIS. Dit zal ondersteund worden zolang zorgverleners het gebruiken. Voor alle nieuw te ontwikkelen communicatie wordt in principe HL7 gebruikt. Om ook buiten HealthConnected te kunnen communiceren wordt E-mail gebruikt. Echter, E-mail staat niet toe dat er patiëntdata worden verstuurd aangezien E-mail niet veilig is. Daarom kan in HealthConnected bijvoorbeeld een E-mail naar het mailadres van een specialist worden gestuurd dat er een consultatie klaar staat voor deze specialist. De E-mailfunctionaliteit is uitgebreid met een ‘one session-link’, wat zoveel betekent dat de link maar één keer geopend kan worden. Op deze manier kunnen er bijvoorbeeld vragenlijsten naar een patiënt worden gestuurd.

 • Koppelbaar

  De huidige tijd vraagt om open platformen. Dat betekent wat HealthConnected betreft dat bepaalde functionaliteit zelf gebouwd wordt en dat er met veel andere applicaties gekoppeld moet worden. Het voordeel daarvan voor een gebruiker is dat het mogelijk wordt om bijvoorbeeld de voorschrijfmodule van Prescriptor als integraal onderdeel van het HIS aan een klant aan te bieden. Daardoor ervaart de gebruiker maar één systeem. Andersom is het mogelijk dat HealthConnected informatie aan een PGO gaat leveren die zichtbaar wordt in de app van het betreffende PGO. Uiteraard alleen met toestemming van de patiënt. Door HealthConnected op deze wijze op te bouwen bevat het veel meer functionaliteit dan wanneer het beperkt wordt tot de eigen gegevens.

 • Communicatieplatform

  Verder zitten er functionaliteiten in HealthConnected om specialisten te consulteren, te verwijzen naar alle soorten instellingen of andere zorgverleners en kan er onderzoek worden aangevraagd (bijvoorbeeld laboratorium). Al deze functionaliteiten kunnen per regio of organisatie worden voorzien van beslisondersteuning of er kunnen regionale afspraken over het zorgproces worden ingebouwd. Dat kan betekenen dat je alleen naar gecontracteerde partijen kan verwijzen, maar ook dat alle relevante informatie al bij de verwijzer wordt uitgevraagd. Uiteraard worden er ook meer specifieke modules op maat toegevoegd en dat is bijvoorbeeld het NTS, een triage module voor de huisartsenpost.