NTS Triage

De gecertificeerde NTS triage van HealthConnected  is een volledig geïntegreerde module binnen het EPD voor de huisartsenpost van HealthConnected , het is een volledig geïntegreerd onderdeel van het werkproces van de triagist. Vanaf het eerste contact met de patiënt tot het zelfstandig afhandelen van het contact of het maken van een behandel afspraak.

Het gebruik van de NTS triage standaard zorgt voor een eenduidige en adequate bepaling van de urgentie op de huisartsenpost en Spoed Eisende Hulp.

In de praktijk is het ook wenselijk dat tijdens het bepalen van de urgentie van de hulpvraag informatie uit de huisartsenpraktijk (overdracht of LSP) over de betreffende patiënt ook ter beschikking staan voor de triagist.

ingangsklacht binnen de Triage

Door het beschikbaar maken van alle relevante extra informatie zoals bijv.  behandelgrenzen,  overdrachten en alerts heeft de triagist tijdens het bepalen van de urgentie een volledig beeld van alle relevante zaken die behulpzaam kunnen zijn bij het bepalen van deze urgentie en de passende vervolgactie.

Op het moment dat de patiënt ABCD veilig is verklaard wordt de mogelijkheid geboden om de patiënt te selecteren. Tijdens het gehele proces is het mogelijk gegevens omtrent het contact in te voeren die in het verdere proces ter beschikking komen voor andere bahandelaars.

SBV_Z, Vercozo en LSP opvragen

 

Zodra de patiënt wordt geselecteerd zet het systeem automatisch acties uit bij SBV-Z, Vecozo en LSP. Het systeem geeft pro actief meldingen als er interventie nodig is van de triagist.

ingangsklacht en triage

Uiteraard ondersteunt het systeem de triagist door alle mogelijke behandeladviezen te tonen zoals die ook worden aangeboden vanuit de NTS. Maar een erg belangrijke stap is tevens dat  het voorschrijven van medicatie geheel geïntegreerd is in de triage workflow. Bij het voorschrijven van de medicatie wordt alle aanwezige informatie omtrent medicatie gebruik en Contra Indicaties gebruikt voor de medicatie controle.

Als er een afspraak gemaakt wordt zal het systeem aan de hand van de urgentie berekenen op welk tijdstip de patiënt gezien moet zijn. Ook is dit zichtbaar in het planningsoverzicht.

Afronden Triage

Door deze volledige integratie in het werkproces word het gebruik van de NTS triage meer dan een tool voor het bepalen van een urgentie, maar is het ondersteunend in het werkproces waardoor patiënten beter worden geholpen.

Wilt u extra informatie? Of wilt u een demonstratie?

Neem dan direct contact met ons op via telefoon 085 - 77 33 070 of e-mail info [at] healthconnected.nl.