Onze oplossingen

De zorgvraag neemt toe in de eerstelijnszorg, zowel in aantallen als in zwaarte. Dit betekent dat er meer afstemming wordt gevraagd in de zorg en er een toenemende behoefte is aan een integraal en samenhangend pakket aan zorg- en hulpverlening voor (kwetsbare) patiëntgroepen. Verbetering van samenwerking binnen de eerste lijn en tussen de eerste en tweede lijn en het sociale domein is daarbij cruciaal. Daarnaast hebben patiënten steeds meer oog voor hun eigen gezondheid en willen hierover ook de regie houden. Het wordt dus belangrijker om de persoonsgerichte zorg goed in te richten. HealthConnected biedt hierbij de juiste oplossingen. Een regionaal ICT platform met een geïntegreerd patiëntdossier waar eerstelijnszorgverleners op kunnen aansluiten.