ISO & NEN certificering

Informatievoorziening is van essentieel belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van HealthConnected en haar klanten. Wij zijn bij ons dagelijks werk afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbare informatie. Onze organisatie en onze informatievoorziening wordt blootgesteld aan een groot aantal bedreigingen, al dan niet opzettelijk van aard. Deze bedreigingen maken het noodzakelijk om gerichte maatregelen te treffen om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

HealthConnected heeft informatiebeveiliging hoog in het vaandel staan, omdat zij:

  • wil voldoen aan wet- en regelgeving;
  • patiëntgegevens wil beveiligen;
  • wil aantonen door middel van certificering dat zij betrouwbaar omgaat met informatie en dat zij hierdoor een betrouwbare partner is (realiseren van klantenbinding).

Het informatiebeveiligingsbeleid van HealthConnected is van toepassing op het ontwerpen, ontwikkelen en functioneel beheer van HealthConnected voor elektronische patiëntdossiers in de eerstelijnszorgverlening. Het informatiebeveiligingsbeleid van HealthConnected is verder van toepassing op de gegevensuitwisseling van HealthConnected met andere organisaties. Het beleid richt zich op onze eigen medewerkers, tijdelijk personeel en op personeel dat door derden wordt ingezet om diensten te verlenen aan onze organisatie.

HealthConnected is door BSI gecertificeerd voor de ISO 27001 en NEN 7510 normen.

U kunt hier de verklaring van toepasselijkheid en ons informatiebeveiligingsbeleid bekijken en downloaden.

ISO 27001 gecertificeerdNEN 7510 gecertificeerd