Verbeteren & verbinden

Het verbeteren van de eerstelijnszorg voor patiënten en zorgverleners, dat is waarom HealthConnected is gebouwd. Met HealthConnected is één eerstelijns platform voor verslaglegging (EPD) én veilige communicatie gecreëerd. Dit platform vervangt de versnipperde systemen in de eerste lijn en biedt een platform voor veilige informatie uitwisseling met zorginstellingen buiten de eerste lijn en met gemeenten. Bij de ontwikkeling van HealthConnected is steeds gedacht vanuit de behoeften van de gebruikers, te weten patiënten en zorgverleners.